Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers die voor onze dagbesteding willen werken, krijgen eerst een intakegesprek. Tijdens dat gesprek nemen we een gedragscode door. Deze wordt daarna ondertekend (zie Gedragscode Stichting Het Andere Atelier). Ook wordt een Eigen Verklaring Omtrent Gedrag (EVOG) ondertekend die zo spoedig mogelijke gevolgd gaat worden door een officieel VOG.