Stichting Het Andere Atelier
Industrieweg 30-32
5262GJ Vught
Opgericht op 10-7-2018
Fiscaal nummer 858989761

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) dat wordt toegekend bij inschrijving in handelsregister
858989761

Activiteiten
Stichting Het Andere Atelier is een nieuwe vorm van (activerende) dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het Andere Atelier biedt een breed scala van creatieve activiteiten waartussen gewisseld kan worden. De dagbesteders kunnen op die manier kennis maken met verschillende soorten activiteiten en zelf bepalen wat ze leuk en zinvol vinden, zodat ze een goede keuze kunnen maken voor activiteiten die bij hen passen

Bij elke activiteit wordt bekeken welke individuele mogelijkheden de dagbesteder heeft en waar talentontwikkeling mogelijk is. Er wordt steeds ingezet op mogelijkheden, niveau en ontwikkeling per individu bij het stellen van arbeidsmatige doelen, uiteraard binnen de mogelijkheden van de deelnemers. Met als doel om ambachtelijk creatieve dingen van zo’n kwaliteit te maken dat ze via de website verkocht kunnen worden. Het welzijn en de zingeving van de dagbesteders staat daarbij voorop.

Het aanbod aan activiteiten bestaat uit handenarbeid zoals fietsen maken, demontage van elektrische apparatuur, naaien, vilten, schilderen, zeefdrukken, etc.. Wanneer een dagbesteder heel graag iets anders wil doen, zullen wij bekijken of dat we kunnen realiseren.

De aanpak van Het Andere Atelier vraagt om veel persoonlijke aandacht. Wij kiezen er dan ook bewust voor om in kleine groepen van maximaal acht dagbesteders te werken, waardoor deze persoonlijke aandacht ook mogelijk is, anders dan de overvolle dagbestedingscentra van de zorginstellingen in de buurt.

Omdat de financiën vanuit de PGB’s onvoldoende zijn om dit mogelijk te maken, dient er binnen de dagbesteding ook een vorm van een verdienmodel te zijn. Wij gaan dit oppakken door middel van de online sokkenverkoop. Ook deze sokkenverkoop dient uiteraard zoveel mogelijk als dagbesteding. Hiermee leren de dagbesteders secuur te werken via de orders, het verzamelen van goederen, inpakken, adresseren, verzenden, etc. en vooral ook het controleren van alle werkzaamheden.

Financiering
De activiteiten worden gefinancierd vanuit het PGB van de dagbesteders. Daarnaast wordt geld verdiend met de eerder genoemde online sokkenverkoop. Ook zijn fondsen aangeschreven voor de financiering van materialen en de aanschaf van een rolstoeltraplift.


Organisatie
Stichting Het Andere Atelier bestaat op dit moment uit een Bestuur. Zodra er meer dan 8 dagbesteders per dagdeel zijn aangemeld, zal de stichting extra personeel aantrekken, opdat de kleinschalige aanpak gewaarborgd blijft.
Het bestuur heeft recht op een vrijwilligersvergoeding zoals beschreven in de regeling van de belastingdienst. Daarnaast heeft het bestuur recht op een onkostenvergoeding betrekking hebbend op de werkzaamheden voor de stichting.


Instroom van dagbesteders
De dagbesteders komen binnen via uitstroom van school en doorstroming vanuit andere instanties. Wij verwachten dat het aantal dagbesteders aan het eind van het jaar rond de 20 personen zal liggen, die tussen de vier en tien dagdelen per week per persoon zullen invullen.


Samenwerking met andere partijen
Door samenwerking met andere lokale partijen via Zorgcoöperatie Vught in oprichting willen wij bereiken de kosten te drukken, kennis te verrijken en betere zorg te verlenen. Kosten te drukken door gezamenlijke inkoop of gebruik van goederen. Kennis verrijken door elkaar te ondersteunen in de hulpvragen en betere zorg verlenen door uit te dragen wat wij belangrijk vinden, namelijk dat er vanuit de mensen gekeken wordt en niet vanuit de zorgorganisatie.


Aan het einde van het jaar 2019 wordt een evaluatie gehouden om het beleid voor de komende vijf jaren te kunnen bepalen.


Opheffing
Bij opheffing van de stichting wordt het volledige bedrag dat overblijft besteed aan een ANBI met soortgelijke doelstelling.


Bestuur
Secretaris: C.M. van Lierop
Voorzitter: H.P. Buter
Penningmeester: M.M. Driel


Bankrekeningnummer: NL12 INGB 0008 4617 93