Stichting Het Andere Atelier heeft als doel om activerende (en soms) ambachtelijke dagbesteding aan te beiden voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij per individu naar mogelijkheden, talenten, niveau en ontwikkeling wordt gekeken. Het welzijn en de zingeving van onze deelnemers staan immers voorop.

De stichting wil dit doel realiseren door een breed scala aan creatieve activiteiten aan te bieden waartussen deelnemers kunnen wisselen. Wij willen de deelnemers op deze manier kennis laren maken met verschillende soorten activiteiten zodat zij zelf bepalen wat men leuk en zinvol vindt, uiteraard binnen de mogelijkheden van de deelnemer.

Daarnaast heeft de stichting als doelstelling om ambachtelijke producten van verkoopwaardige kwaliteit te maken, zodat deze via de webshop verkocht kunnen worden.

Wij maken het verschil door mensen met een (verstandelijke) beperking voorop te stellen. Wij kiezen er bewust voor om in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers te werken, waardoor persoonlijke aandacht mogelijk is, anders dan in de overvolle dagbestedingscentra van zorginstellingen in de buurt.