Het bestuur

Bestuurssamenstelling

Secretaris : Dhr. W. van Osch
Voorzitter : Mevrouw J. Vierhout
Penningmeester : Dhr. L. Hennekam
Er is geen beloning voor de bestuurders en kostenvergoeding vindt plaats op basis van declaratie.