Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Dhr. H.P. Buter
Secretaris : Mevrouw C.M. van Lierop
Penningmeester : Mevrouw M.M. Driel
Er is geen beloning voor de bestuurders en kostenvergoeding vindt plaats op basis van
declaratie.